Scandibet och Turbovegas köps upp av Spiffbet

Det svenska företaget Spiffbet köpte i mars upp Manisol Gaming Ltd, vilket innefattar varumärkena Scandibet och Turbovegas. De skrev avtal om förvärv av 100 % av aktierna i företaget. Spiffbet är ett stort företag som arbetar för att få mer inflytande på spelmarknaden. Tanken med förvärvet är att öka omsättningen i företaget och ta mer plats i branschen.

Vilka är Manisol?

Manisol är ett väletablerat företag som är beläget på Malta. De har i dagsläget 10 anställda. Huvudägaren av Manisol är Johan Styren, som bland annat var med och etablerade det välkända casinot LeoVegas på marknaden. Han var med när LeoVegas gick från 5 till 500 medarbetare. När förvärvet går igenom kommer Styren arbeta som strategisk rådgivare åt Spiffbet.

Övergången kommer gå smidigt eftersom Manisol redan arbetar med samma teknikplattformar som Spiffbet. Johan Styren uttrycker att han ser framemot att få Spiffbet att växa och att han ser positivt på framtiden. Även Manisol kommer att utvecklas och tanken är att etablera deras varumärken på fler marknader i världen.

Vilka är Spiffbet?

Spiffbet är ett svenskt företag inom spelbranschen, men de verkar i dagsläget inte på den svenska spelmarknaden. Deras ambition är att fortsätta förvärva verksamheter inom online spel för att förstärka sin ställning på marknaden. Förvärvet av Manisol Gaming Ltd är ett stort steg på vägen.

Spiffbets VD Henrik Svensson uttrycker också positiva tankar om förvärvet, precis som Johan Styren. Han menar att de nu uppnått den storlek som krävs för att öka både sin marginal och sin tillväxt. De har som ambition att ge maximal avkastning till sina aktieägare.

Så ska köpet gå till

När det kommer till köpeskillingen kommer den initiala erläggas i form av en revers till Manisol på ett belopp av lite mer än 19 miljoner kronor. Spiffbet tar också över skulder värda lite drygt 10 miljoner kronor. Den initiala köpeskillingen uppgår därmed till runt 30 miljoner kronor på skuldfri basis.

Spiffbet har på sig till senast den 31 maj 2021 att lösa reversen, vilket antingen görs kontant eller med 47 698 473 nyemitterade aktier i Spiffbet. Om reversen löses med nyemitterade aktier kommer en inlåsning på 3 till 36 månader att inträda.

Det kommer också utgå en tilläggsköpeskilling på maximalt 6 miljoner kronor. Det ska ske senast den 31 december 2022, men under förutsättning att ett antal uppställda tillväxtmål uppnås. Även de här pengarna kan betalas kontakt eller med nyemitterade aktier.

Spiffbets framtid

I samband med det här förvärvet kommer Spiffbet också genomföra en nyemission om 41 miljoner kronor. Det är 109 500 000 aktier som kommer att emitteras vilket bidrar till en utspädning på 32,6 % maximalt.

Efter beräkning av utfall från både Spiffbet och Manisol i december 2020 och januari 2021 beräknas Spiffbets casinoomsättning öka med mer än 50 % tack vare förvärvet av Manisol. Förvärvet kommer också bidra till att öka synergin mellan spelproduktion och casinoverksamheten. Det här samgåendet mellan de två företagen innebär tydliga stordriftsfördelar och synergier. Både Manisol och Spiffbet ser positivt på framtiden och att arbeta ihop.